طراحی هواپیمای 150 نفره کُند شد

طراحی هواپیمای 150 نفره کُند شد
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی با اعلام کُند شدن روند طراحی هواپیمای ۱۵۰ نفره به دلیل کمبود منابع مالی گفت: تاکنون تنها ۱۰ درصد از بودجه طراحی هواپیما تخصیص یافته است.

طراحی هواپیمای 150 نفره کُند شد