طارمی سومین محروم پرسپولیس

طارمی سومین محروم پرسپولیس
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس دیدار بعدی تیمش را از دست داد.

طارمی سومین محروم پرسپولیس