ضربه جدید وزارت اطلاعات به تروریست‌ ها

ضربه جدید وزارت اطلاعات به تروریست‌ ها
وزیر اطلاعات گفت: روز گذشته(یکشنبه) با اقدامی به موقع به یک تیم تروریستی ضربه زدیم که آن‌ها دارای یک انبار اسلحه و مهمات بسیار بزرگ بودند. به گزارش ایسنا، حجت…

ضربه جدید وزارت اطلاعات به تروریست‌ ها