صادقی: استقلال از بیرون شکننده است

صادقی: استقلال از بیرون شکننده است
مدافع میانی تیم فوتبال پیکان، می‌گوید که تیمش در بازی‌های اخیر در زدن ضربات آخر بدشانس و بی‌دقت بوده است.

صادقی: استقلال از بیرون شکننده است