شکار موش توسط مار از پنجره کولر گازی! +عکس

شکار موش توسط مار از پنجره کولر گازی! +عکس
در ادامه تصویری از لحظه شکار موش، توسط ماری که از دریچه کولر گازی بیرون آمده است را مشاهده می کنید. باشگاه خبرنگاران جوان: دنیای حیوانات به خودی خود عجایب…

شکار موش توسط مار از پنجره کولر گازی! +عکس