شوخی با مُرده ها در قبرستان آبی رومانی! +عکس

شوخی با مُرده ها در قبرستان آبی رومانی! +عکس
بر روی هر قبر تصویری کارتونی از صاحبش به همراه یک خاطره حک شده است ، که باعث می‌ شود افراد با لب خندان از آن خارج شوند.

شوخی با مُرده ها در قبرستان آبی رومانی! +عکس