شهرداری هزینه ۲ میلیونی کفن و دفن جانباخته پلاسکو را پس داد

شهرداری هزینه ۲ میلیونی کفن و دفن جانباخته پلاسکو را پس داد
روزنامه ی «ایران» نوشت: پس از انتشار اخبار و فیش هایی مربوط به دریافت ۲ میلیون تومان توسط شهرداری بابت هزینه کفن و دفن جان باختگان حادثه پلاسکو، شهرداری تحت فشار افکار عمومی مبالغ دریافتی را به این خانواده ها بازگرداند.

شهرداری هزینه ۲ میلیونی کفن و دفن جانباخته پلاسکو را پس داد