شهادت یک نفر از نیروهای وزارت اطلاعات در درگیری با تروریست‌ها در چابهار

شهادت یک نفر از نیروهای وزارت اطلاعات در درگیری با تروریست‌ها در چابهار

شهادت یک نفر از نیروهای وزارت اطلاعات در درگیری با تروریست‌ها در چابهار