شهادت یک فلسطینی در حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به غزه

شهادت یک فلسطینی در حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به غزه

شهادت یک فلسطینی در حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به غزه