شهادت و زخمی شدن ۲ عضو حزب‌الله در حمله اسرائیل به قنیطره سوریه

شهادت و زخمی شدن ۲ عضو حزب‌الله در حمله اسرائیل به قنیطره سوریه

شهادت و زخمی شدن ۲ عضو حزب‌الله در حمله اسرائیل به قنیطره سوریه