شلیک 3 موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی عربستان در «عسیر»

شلیک 3 موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی عربستان در «عسیر»
ارتش یمن از شلیک سه موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی «ملک خالد» در عسیر عربستان خبر داد.

شلیک 3 موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی عربستان در «عسیر»