شقایق دهقان و همسرش مهراب قاسمخانى در مراسم اکران «اکسیدان»

شقایق دهقان و همسرش مهراب قاسمخانى در مراسم اکران «اکسیدان»
تصویری از شقایق دهقان به همراه همسرش مهراب قاسمخانى و فرزندش در مراسم اکران فییلم سینمایی اکسیدان را مشاهده می کنید. عکاس : نگار پورسعید – مائده ستاریان

شقایق دهقان و همسرش مهراب قاسمخانى در مراسم اکران «اکسیدان»