شریعتمداری: مردم بر وضعیت بازار نظارت کنند

شریعتمداری: مردم بر وضعیت بازار نظارت کنند
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به این‌که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید از فساد مصون باشد بر ضرورت بازگشت این سازمان به دوران اوج تاکید کرد.

شریعتمداری: مردم بر وضعیت بازار نظارت کنند