سگ مُدلی که در ماه 50 میلیون تومان درآمد دارد! +تصاویر

سگ مُدلی که در ماه 50 میلیون تومان درآمد دارد! +تصاویر
سگی به نام “بودی” که کارش مدلینگ لباس مردانه است؛ در ماه درامدی در حدود ۱۵ هزار دلار نصیب صاحبانش می کند! درامده عمده این سگ از طریق مدلینگ و…

سگ مُدلی که در ماه 50 میلیون تومان درآمد دارد! +تصاویر