سپاهان ۳ – سایپا یک/سربلندی کرانچار در اولین آزمون

سپاهان ۳ – سایپا یک/سربلندی کرانچار در اولین آزمون
تیم فوتبال سپاهان موفق شد با یک گل سایپا را شکست بدهد و به رتبه پنجم صعود کند.

سپاهان ۳ – سایپا یک/سربلندی کرانچار در اولین آزمون