سوتی عجیب عادل فردوسی پور مقابل کی روش!

سوتی عجیب عادل فردوسی پور مقابل کی روش!
عادل فردوسی پور گزارشگر و مجری سرشناس تلویزیون در جریان مصاحبه با کارلوس کی روش بیش از حد احساساتی شده بود. به گزارش ایلنا او مدعی شد، کارلوس با چهار…

سوتی عجیب عادل فردوسی پور مقابل کی روش!