سوء استفاده های جنسی سعودی ها از کنیزهای زن +تصاویر

سوء استفاده های جنسی سعودی ها از کنیزهای زن +تصاویر
امار های منتشر شده نشان می دهد ه در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار زن فلیپینی در خانه های سعودی ها به تحقیرامیز ترین شکل ممکن زندگی می کنند و در معرض آزار و اذیت های جنسی و خشونت های صاحبان خود قرار دارند. بر اساس آمار رسمی در…

سوء استفاده های جنسی سعودی ها از کنیزهای زن +تصاویر