سلفی ۲ بازیکن نجات یافته از سقوط هواپیما

سلفی ۲ بازیکن نجات یافته از سقوط هواپیما
اخرین سلفی دو بازیکن معروف باشگاه فوتبال چاپکوئنسه برزیل قبل از وقوع حادثه مرگبار ، که در ان جان سالم به در برده اند را مشاهده می کنید. تصویر زیر سلفی دو بازیکن نجات یافته از مرگ را در حادثه سقوط هواپیمایی کلمبیا نشان می دهد.  آلان راشل بازیکن بازیساز…

سلفی ۲ بازیکن نجات یافته از سقوط هواپیما