سلفی های دیدنی مسی و همسرش!

سلفی های دیدنی مسی و همسرش!
لیونل مسی ستاره دنیای فوتبال و همسرش شب گذشته وقت خود را با گرفتن سلفی های جالب و نمایش برای هواداران سپری کردند. به گزارش جام جم آنلاین ، هواداران…

سلفی های دیدنی مسی و همسرش!