سقوط دختر ۱۸ ساله از طبقه ۸۳ برج فرجام عکس سلفی

سقوط دختر ۱۸ ساله از طبقه ۸۳ برج فرجام عکس سلفی
دختر ۱۸ ساله در پی ثبت سلفی از طبقه هشتاد و سوم یک برجی در مسکو سقوط کرده و درجا جان باخت. یک دختر ۱۸ ساله که برای گرفتن عکس سلفی به پنجره طبقه ۸۳ یک هتل در مسکو نزدیک شده بود، سقوط کرد و در دم جان باخت. به…

سقوط دختر ۱۸ ساله از طبقه ۸۳ برج فرجام عکس سلفی