سفیر روسیه در اسرائیل: حزب‌الله و حماس تروریست نیستند

سفیر روسیه در اسرائیل: حزب‌الله و حماس تروریست نیستند

سفیر روسیه در اسرائیل: حزب‌الله و حماس تروریست نیستند