سعید راد و پوران درخشنده در مراسم افتتاحیه سیمرغ +عکس

سعید راد و پوران درخشنده در مراسم افتتاحیه سیمرغ +عکس
مراسم افتتاحیه مجموعه سینمایی سیمرغ مشهد با حضور هنرمندانی چون سعید راد، پوران درخشنده و … برگزار شد.

سعید راد و پوران درخشنده در مراسم افتتاحیه سیمرغ +عکس