«سرکش» یک میلیاردی شد

«سرکش» یک میلیاردی شد
«سرکش: داستانی از جنگ‌های ستاره‌ای» موفق به فروشی یک میلیاردی در بازار جهانی شد.

«سرکش» یک میلیاردی شد