سایت کره‌ای: آزمون بهترین بازیکن حال آسیاست

سایت کره‌ای: آزمون بهترین بازیکن حال آسیاست
پوهانگ دیلی نوشت: در فوتبال آسیا مهاجمان معمولا به قدرت بدنی معروف هستند ولی در تیم ملی ایران سردار آزمون با شرایط متفاوت، خودش را چهره کرده است.

سایت کره‌ای: آزمون بهترین بازیکن حال آسیاست