ساخت کوچک ترین پهپاد دوربین دار جهان

ساخت کوچک ترین پهپاد دوربین دار جهان
محققان موفق به طراحی و ساخت کوچکترین پهپاد دوربینی دنیا شدند.

ساخت کوچک ترین پهپاد دوربین دار جهان