ساخت شنل های نامرئی برای نظامیان روس! +عکس

ساخت شنل های نامرئی برای نظامیان روس! +عکس
رسانه های خبری  روسیه با انتشار  گزارشی گفته اند، مقامات نظامی این کشور در حال تولید شنل هایی نامرئی برای استفاده نظامیان ان کشور در مناطق جنگی هستند. به گزارش…

ساخت شنل های نامرئی برای نظامیان روس! +عکس