زهیوی: دم پورموسوی و بچه‌ها گرم!

زهیوی: دم پورموسوی و بچه‌ها گرم!
زهیوی می گوید برد امروز استقلال خوزستان حقشان بوده و به این سه امتیاز در جدول احتیاج فوق العاده داشتند.

زهیوی: دم پورموسوی و بچه‌ها گرم!