زنی که 35 سال مقابل کاخ سفید تحصن و اعتصاب کرد! +عکس

زنی که 35 سال مقابل کاخ سفید تحصن و اعتصاب کرد! +عکس
کانسپسیون پیشوتو در اعتراض به سیاستهای کاخ سفید علیه زنان و همچنین گسترش سلاحهای هسته ای به مدت ۳۵ سال روبروی کاخ سفید تحصن و اعتصاب کرد، او در چادری…

زنی که 35 سال مقابل کاخ سفید تحصن و اعتصاب کرد! +عکس