زنی که خودش را 28 سال به نابینایی زد! +عکس

زنی که خودش را 28 سال به نابینایی زد! +عکس
زنی ۵۷ ساله مدت ۲۸ سال است که خود را به نابینایی زده و به همگان حتی خانواده اش نگفته است که می تواند ببیند! وی در توضیح کار خود…

زنی که خودش را 28 سال به نابینایی زد! +عکس