زنگنه : ایران به توافق الجزایر پایبند است/تولیدمان را کاهش نمی‌دهیم

زنگنه : ایران به توافق الجزایر پایبند است/تولیدمان را کاهش نمی‌دهیم
وزیر نفت ایران در بدو ورود به وین اعلام کرد جمهوری اسلامی تولید نفت خود را در سطح توافق شده در نشست اوپک در الجزایر ثابت نگه خواهد داشت.

زنگنه : ایران به توافق الجزایر پایبند است/تولیدمان را کاهش نمی‌دهیم