زمان و مکان برگزاری مراسم شام غریبان آیت‌الله هاشمی اعلام شد

زمان و مکان برگزاری مراسم شام غریبان آیت‌الله هاشمی اعلام شد

زمان و مکان برگزاری مراسم شام غریبان آیت‌الله هاشمی اعلام شد