زمان آغاز برگزاری امتحانات نهایی دانش‌ آموزان

زمان آغاز برگزاری امتحانات نهایی دانش‌ آموزان
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش زمان آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان را اعلام کرد.

زمان آغاز برگزاری امتحانات نهایی دانش‌ آموزان