زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر سنخواست در خراسان شمالی را لرزاند