زاینده‌ رود از روز جمعه در اصفهان جاری میشود

زاینده‌ رود از روز جمعه در اصفهان جاری میشود
تا اواخر روز جمعه زاینده رود در شهر اصفهان جاری خواهد شد. معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به تصمیم کمیته ۵ نفره برای بازگشایی زاینده رود گفت: پیش بینی می‌شود تا اواخر روز جمعه زاینده رود در شهر اصفهان جریان یابد. به گزارش خبر آنلاین،…

زاینده‌ رود از روز جمعه در اصفهان جاری میشود