زائران امام رضا (ع) به خاک سپرده شدند

زائران امام رضا (ع) به خاک سپرده شدند
زائران امام رضا(ع) که در حادثه تصادف دو قطار مسافربری جان باخته بودند، در روز شهادت امام رضا(ع) در خاک آرام گرفتند.

زائران امام رضا (ع) به خاک سپرده شدند