ریاست مجمع تشخیص مصلح نظام به چه کسی خواهد رسید؟

ریاست مجمع تشخیص مصلح نظام به چه کسی خواهد رسید؟
با فوت ایت الله هاشمی رفسنجانی این سوال پیش می اید، که بعد از ایشان چه کسی ریاست مجمع تشخیص مصلح نظام را بر عهده خواهد گرفت؟   با در گذشت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی،رئیس فقید مجمع تشخیص مصلح نظام ، این سوال پیش می‌آید که پس از ایشان چه…

ریاست مجمع تشخیص مصلح نظام به چه کسی خواهد رسید؟