رکورد بیشترین لایک فیسبوک متعلق به چه کسی است؟

رکورد بیشترین لایک فیسبوک متعلق به چه کسی است؟
تصویر زیر رکورد بالاترین تعداد لایک در تاریخ فیسبوک را از آن خود کرده است. وین دیزل پس از مرگ پال واکر در سال ۲۰۱۳ این عکس را در صفحه…

رکورد بیشترین لایک فیسبوک متعلق به چه کسی است؟