رویترز: ناو هواپیمابر آمریکایی برای اولین بار در دوره ترامپ وارد خلیج‌فارس شد/ ۲۰ قایق تندروی ایرانی به نزدیکی ناو آمدند

رویترز: ناو هواپیمابر آمریکایی برای اولین بار در دوره ترامپ وارد خلیج‌فارس شد/ ۲۰ قایق تندروی ایرانی به نزدیکی ناو آمدند

رویترز: ناو هواپیمابر آمریکایی برای اولین بار در دوره ترامپ وارد خلیج‌فارس شد/ ۲۰ قایق تندروی ایرانی به نزدیکی ناو آمدند