روش مطالعات امکان سنجی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر ولی فراموش شده

مقدمه


بسیاری از متقاضیان پروژه ها ، واحدهای تولیدی و صنعتی برای اخذ وام به دنبال تهیه امکان سنجی فنی و اقتصادی هستند و کوچکترین اهمیتی برای بررسی میزان درستی آن از خود نشان نمی دهند و پس از اخذ وام آنرا بایگانی می کنند ، به قول سعدی :


خشت اول چون نهد معمار کج            تا ثریا می رود دیوار کج


هنگام شروع پروژه و یا بهره برداری از کارخانه نیز غفلت بزرگ دیگری را انجام می دهند و آن عدم به روز رسانی طرح توجیهی برای بررسی بازگشت سرمایه در سالهای پیش بینی شده در در سند مذکور بوده لذا هیچگونه معیار درستی برای ارزیابی از عملکرد مدیر بهره بردار و یا مدیر کارخانه وجود ندارد و سرمایه گذار دچار سردرگمی می شود.


گزارش توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study Report می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. بطور کلی یک گزارش توجیهی از سه بخش به شرح موارد ذیل تشکیل یافته است.برای مطالعه کامل متن به ” ادامه مطلب ” مراجعه نمایید :

مقدمه


بسیاری از متقاضیان پروژه ها ، واحدهای تولیدی و صنعتی برای اخذ وام به
دنبال تهیه امکان سنجی فنی و اقتصادی هستند و کوچکترین اهمیتی برای بررسی
میزان درستی آن از خود نشان نمی دهند و پس از اخذ وام آنرا بایگانی می
کنند ، به قول سعدی :


خشت اول چون نهد معمار کج             تا ثریا می رود دیوار کج


هنگام شروع پروژه و یا بهره برداری از کارخانه نیز غفلت بزرگ دیگری را
انجام می دهند و آن عدم به روز رسانی طرح توجیهی برای بررسی بازگشت سرمایه
در سالهای پیش بینی شده در در سند مذکور بوده لذا هیچگونه معیار درستی
برای ارزیابی از عملکرد مدیر بهره بردار و یا مدیر کارخانه وجود ندارد و
سرمایه گذار دچار سردرگمی می شود.


گزارش توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study Report می باشد و
عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی
و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. بطور کلی یک گزارش توجیهی از سه
بخش به شرح موارد ذیل تشکیل یافته است.

۱ – مطالعه بازار: معادل واژه انگلیسی Market Study بوده که جنبه های مختلف بازار محصول (محصولات) طرح از جمله عرضه، تقاضا، کمبود، بازار هدف و … را مورد مطالعه قرار می دهد.


۲ – توجیه پذیری فنی: معادل واژه انگلیسی Technical Feasibility بوده که جنبه های فنی طرح از جمله فن آوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات تولید و ساختار اجرائی طرح را مورد بررسی قرار می دهد.


۳ – تجزیه و تحلیل مالی: معادل واژه انگلیسی Financial Analysis بوده و جنبه های مختلف مالی و سودآوری طرح را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.بخش های مختلف یک گزارش توجیهیمطالعات بازار


نخستین مرحله از فرایند بررسی توجیه پذیری هر طرحی مربوط به مطالعات بازار آن می باشد. هر طرحی با توجه به ماهیت آن دارای محصولات یا خدمات (که در حالت کلی محصول نامیده می شود) گوناگونی می باشد که هدف از اجرای آن طرح، ارائه محصول به بازار مصرف است. براین اساس پس از شناسایی بازارهای مصرف محصول و تعیین بازار هدف مورد نظر بایستی به بررسی همه جانبه این بازار اهتمام ورزید. مهم ترین مواردی که در مطالعات بازار طرح ارائه می گردد شامل تعیین آمار مربوط به میزان تولید، واردات، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طی سالهای مختلف در کشور و همچنین پیش بینی این موارد در طی سالهای آتی می باشد.

پیش بینی تقاضا به عنوان یکی از مهمترین ارکان مطالعه بازار می باشد. بطوریکه با استناد به پیش بینی های انجام شده تحلیل وضعیت آینده صنعت مورد بررسی صورت می پذیرد. روش های مختلفی برای پیش بینی تقاضا در سالهای آتی وجود دارد که انتخاب روش مورد نظر متأثر از دو عامل زیر می باشد.


 نوع محصول به لحاظ مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای بودن

 آمار و اطلاعات در دسترس


روش های معمول پیش بینی تقاضای محصول به شرح زیر می باشد

– روش روند گذشته یا تداوم روند قبلی

در این روش با فرض این که روند تغییر پارامتر موردنظر درآینده، مشابه روند سالهای گذشته خواهد بود، از رشد متوسط سالهای قبل جهت پیش بینی میزان پارامتر استفاده می شود. مزیت اصلی این روش سهولت استفاده از آن می باشد، اما نباید این نکته را از ذهن دور نگاه داشت که در بسیاری از موارد، صرف استناد به روند سالهای گذشته می تواند گمراه کننده باشد. زیرا تغییرات و تحولات تکنولوژیکی، فرهنگی و سلیقه ای و تحولات جمعیتی باعث تأثیر در روند تغییر پارامتر مورد نظر خواهد شد.– روش سطح مصرف یا مصرف سرانه

در این روش که بطور عمده جهت پیش بینی تقاضای محصول در سالهای آتی استفاده می شود، متوسط نرخ رشد مصرف سرانه در سالهای گذشته محاسبه می شود. پیش بینی تقاضا با لحاظ کردن متوسط نرخ رشد سرانه و نرخ رشد جمعیت بدست می آید.


– روش ضریب مصرف
این روش پیش بینی تقاضا برای کالاهای واسطه ای که از آنها برای تولید کالای دیگر استفاده می شود، مناسب می باشد. بطوری که با در اختیار داشتن ضریب مصرف محصول مورد بررسی در بخش های مصرف کننده محصول و پیش بینی تولید کالایی که از محصول مورد بررسی استفاده می نماید می توان به تقاضای محصول مورد بررسی دست یافت. روش فوق در مواردی که امکان تعیین ضریب مصرف محصول فراهم باشد و همچنین امکان پیش بینی تولید کالای مصرف کننده محصول در سالهای آینده فراهم باشد، مناسب می باشد.– روش روند متغیر

در این روش به دلایل تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز تحول الگوهای مصرفی ناشی از آنها، بررسی روند تغییرات مصرف یک کالای معین برحسب مورد در ارتباط با تغییر درآمد ملی (یادرآمد سرانه) و یا هریک از اجزای تشکیل دهنده آن نظیر سرمایه گذاری ملی (دولتی، خصوصی) مصرف ملی (دولتی، خصوصی) و … و یا اعتبارات خاص برنامه ای و بودجه خانوار انجام می شود. مقادیر پیش بینی شده برای درآمد ملی و یا هرکدام از پارامترهای فوق را به ترتیب از گزارش های مربوط به برنامه های عمرانی بودجه دولت، بانک مرکزی و سایر سازمان های ذیربط دولتی و ملی می توان تهیه نمود. در این روش برای تحلیل ارتباط و مقایسه بین روند مصرف کلای مورد بررسی یا روند تغییرات درآمد ملی و یا هر پارامتر دیگر و طریق تناسب ساده و با رابطه همبستگی (Regression) استفاده می شود. در روش تناسب ساده چون میزان روند تغییرات مصرف کالا و روند تغییر پارامتر انتخابی در دوره گذشته معلوم هستند لذا با معلوم بودن روند آینده پارامتر انتخابی، میزان روند تغییرات مصرف کالا در آینده برآورد خواهد شد. از رقم بدست آمده به همان شکلی که در روش قبلی ذکر شد برای پیش بینی میزان تقاضای محصول در آینده استفاده می شود.


– فرایند مارکو (Markov Process)
در این روش با استفاده از نظرسنجی، برای کالاهای جدید یا نوع خاصی از کالاهای موجود که نیازمند بررسی رفتار مصرف کنندگان محصول اعم از افراد یا گروههای درآمدی و یا صنایع مصرف کننده محصول واسطه ای می باشد می توان از روش فرایند مارکو استفاده کرد. در این روش از طریق پرسشنامه، مطالعه میدانی و یا مصاحبه می توان به نظر سنجی پیرامون تقاضای کالای مورد بررسی پرداخت.

نتیجه مطالعات بازار طرح توجیهی، پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:


− آیا برای ارائه محصول تولیدی، بازار مصرف مناسب و مطلوبی در داخل و یا خارج کشور وجود دارد؟

− نحوه ورود به این بازار چگونه است؟

− کیفیت و کمیت ارائه محصول به بازار مصرف بایستی دارای چه شرایطی باشد؟

− چه پارامترهای در بازار مصرف محصول تأثیر گذار است؟

− ریسک ورود به بازارهای داخلی و خارجی به چه میزان است؟

− آیا در سالهای آتی وضعیت بازار به همین منوال باقی خواهد ماند؟توجیه پذیری فنی

توجیه پذیری طرح از لحاظ امکان اجرای آن در بخش توجیه پذیری فنی گزارش توجیهی مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش بررسی های اولیه ای که درخصوص نحوه اجرای طرح تحت عنوان فاز یک طراحی انجام گرفته ارائه می گردد. طراحی فازیک دارای اطلاعات کلی می باشد و حاوی اطلاعات بسیار ریز (Detail) همانند آنچه در فاز دو طراحی است، نمی باشد. این اطلاعات شامل مشخصات زمین محل اجرای طرح، دانش فنی پروژه، ظرفیت، نحوه اجرای عملیات ساختمانی، محوطه سازی و راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولیدی، تأسیسات و سایر مواردی است که تحت عنوان هزینه های ثابت سرمایه گذاری مدنظر قرار گرفته است.
کلیه اطلاعات فنی اجرای طرح در مراحل احداث و بهره برداری در این بخش از گزارش توجیهی ارایه می گردد. در این بخش اطلاعات مربوط به هزینه های سرمایه گذاری که شامل هزینه های ثابت سرمایه گذاری، هزینه های قبل از بهره برداری و سرمایه در گردش می باشد بایستی همراه با مستندات (Performa) قابل ارائه در بانک و سایر نهادهای مربوط ارائه و بررسی گردد. همچنین محاسبات مربوط به هزینه های سالیانه تولید که شامل هزینه های تأمین مواد اولیه، سوخت، پرسنلی، استهلاک، هزینه های تأمین مالی، هزینه های اداری و خدماتی و غیره می باشد نیز در این بخش ارائه خواهد گردد. در این بخش زمان بندی و نحوه اجرای طرح بصورت کلی و مرحله به مرحله تشریح می گردد. نتایج مذاکرات با سایر شرکت هایی که بعنوان تأمین کننده تجهیزات و پیمانکار ساخت و بهره برداری بخش های مختلف طرح می باشند با مستندات مربوط در این بخش ارائه می گردد.

ارائه بررسی های فوق الذکر همراه با مدارک مستدل نشان دهنده امکان پذیری اجرای طرح از دیدگاه مسائل فنی می باشد. اطلاعات جمع آوری شده در بخش مطالعات فنی طرح بعنوان خوراک بخش تجزیه و تحلیل مالی گزارش توجیهی می باشد و بر این اساس بایستی بصورت کامل و دقیق محاسبه و ارائه گردد.

تجزیه و تحلیل مالی

هدف نهایی از اجرای هر طرحی کسب درآمد و سود از محل فروش محصول و یا ارائه خدمات می باشد. اما سئوال بسیار مهم این است که دستیابی به چه مقدار سود به صرفه است و در صورت دست یابی به چه مقدار درآمدی، سهامدار از سرمایه گذاری خویش منفعت لازم را کسب نموده است. لذا جهت دست یابی به معیار و شاخص مناسب جهت تعیین سوددهی و یا عدم سوددهی طرح ها، یک سری شاخص های مالی و اقتصادی در طی سال های گذشته از جانب کارشناسان و اقتصاد دانان بزرگ تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف از تجزیه و تحلیل مالی طرح در گزارشات توجیهی، دست یابی به شاخص های مالی و اقتصادی جهت حصول تصمیم مقتضی است. خوراک لازم بمنظور محاسبه شاخص های مالی و اقتصادی هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های تولید می باشد که در بخش مطالعات فنی گزارش پیش بینی و ارائه گردیده است. در این بخش از گزارش با استفاده از هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های تولید، درآمد سالیانه پیش بینی شده برای طرح و سایر مبانی و مفروضات مورد نیاز جهت انجام محاسبات، صورت حساب سود (زیان)، صورت گردش وجوه نقد، ترازنامه پیش بینی شده و سایر جداول مالی و اقتصادی که جهت محاسبه شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد تهیه و تنظیم می گردد. پس از تشکیل جداول مالی و اقتصادی، شاخص های مهم تأثیر گذار در تصمیم گیری جهت اجرا و یا عدم اجرای طرح با استفاده از فرمول های مربوط محاسبه و بمنظور اتخاذ تصمیم مناسب ارائه می گردد. در این زمینه لازم به ذکر است که اهداف و شاخص های تعریف شده در تحلیل های مالی و اقتصادی بایکدیگر متفاوت می باشد. تحلیل مالی و تحلیل اقتصادی دو راه اصلی برای آزمون مطلوبیت یک طرح هستند. ابزارهای بکار گرفته شده برای انجام این دو آزمون متفاوت نیستند، اما رویکرد و نگرش آنها تفاوت اساسی دارد. ارزیابی مالی با جریانهای هزینه و فایده از دیدگاه یک سرمایه گذار (بنگاه یا فرد) و ارزیابی اقتصادی با جریانهای هزینه و فایده اجتماعی سروکاردارند. در نتیجه تحلیل ها یا آزمونهای اقتصادی نسبت به مالی از دیدگاه وسیع تری هزینه ها و فایده ها را لحاظ می کنند. یک بنگاه یا فرد به هنگام سرمایه گذاری به منفعت مالی و ثبات منفعت توجه دارد، در حالیکه جامعه یا دولت به هدف های گسترده تری نظیر افزایش درآمد ملی، اشتغالزایی، ریشه کنی فقر و فایده های معطوف به یک جامعه به طور کلی می اندیشد. در نتیجه هدف های دو آزمون متفاوت است. لذا چنانچه هدف ارزیابی میزان منفعت طرح برای جامعه و از دیدگاه ملی باشد (مانند طرح های ملی)، ارزیابی اقتصادی به کار می آید.شرح خدمات تهیه طرح فنی و اقتصادی به شرح زیر می باشد


الف- خلاصه گزارش


ب- معرفی اجمالی طرح و متقاضی


– هدف از اجرای طرح شامل ظرفیت تولید ،‌ اشتغالزایی، محل احداث طرح و …

– سوابق ثبتی شرکت و بررسی توانمندیهای متقاضی و شرکت

– سرمایه و سهامداران شرکت و مدیران اصلی شرکت

– کلیه مجوزهای قانونی اخذ شده برای طرح تا کنون۱- بررسی بازار

۱-۱- معرفی محصول یا محصولات

– معرفی کلیه کدهای ISIC متعلق به محصول مورد بررسی

– مشخصات، ویژگی‌ها و تعاریف علمی و تخصصی از منابع و کتب علمی

– استانداردهای بین المللی (جهانی) و ملی محصول

– معرفی انواع محصول و کاربردهای آن


۱-۲- قیمت مواد اولیه و نحوه تامین آن

– تعیین نحوه تأمین مواد اولیه طرح به لحاظ داخلی یا وارداتی بودن

– در صورت تأمین مواد اولیه طرح از خارج، ارائه قیمتهای جهانی و قیمت FOB یا CIF در مبادی ورودی

– هزینه‌های گمرکی و حمل و نقل تا تحویل در درب کارخانه (محل اجرای طرح)۱-۳- قیمت فروش محصولات طرح

– تعیین قیمت واقعی برای محصولات پروژه

– تحلیل قیمت محصولات شرکتهای رقیب (داخلی، خارجی و یا هر دو)

ارائه قیمت های جهانی محصول با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های گمرکی بصورت جداگانه

۴-۱- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصادی

– سازگاری اجرای پروژه با مجموع استراتژی‌های کلان اقتصادی

– بررسی جایگاه صنعت در اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور

– بررسی سیاست‌های حمایتی دولت از صنعت مورد بررسی

– مزیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت مورد بررسی


۱-۵- عرضه محصولات

۱-۵-۱- تولید داخلی محصول یا محصولات (بررسی تولید کنندگان فعلی از لحاظ تنوع تولیدات، ظرفیت تولید و قیمت محصولات تولیدی در بازار)

۱-۵-۲- واردات محصولات مورد بررسی در طی سالهای گذشته و تحلیل نرخ سود گمرکی و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصول۱-۶- پیش بینی امکانات عرضه

۱-۶-۱- وضعیت طرحهای درحال اجراء ظرفیت اسمی و پیشرفت فیزیکی آنها

۱-۶-۲- بررسی عوامل بازدارنده طرحهای در حال اجراء (در مورد طرحهایی که موفق به روند اجرای پروژه نشده اند)

۱-۶-۲- جمع بندی پیش بینی ظرفیت اسمی و عملی بر اساس روند بهره برداری از طرحهای در حال اجراء


۱-۷- تقاضای محصولات


۱-۷-۱- تقاضای داخلی

۱-۷-۲- صادرات


۱-۸- پیش بینی مصرف

۱-۸-۱- پیش بینی مصرف بر اساس نرخ رشد سالیانه مصرف سرانه در سالهای گذشته و همچنین ضریب رشد جمعیت در کشور

۱-۸-۲- پیش بینی مصرف بر اساس بررسی دقیق تقاضای محصول در کشور

۱-۹- پیش بینی مازاد و کسری

۱-۹-۱- مقایسه جداول مربوط به امکانات عرضه و پیش‌بینی تقاضا، وضعیت آینده صنعت مورد بررسی

۱-۹-۲- جمع بندی و ارائه نمودارهای عرضه و تقاضا و نمودارهای مازاد و کسری محصولات مورد بررسی۱-۱۰- بررسی بازار جهانی

۱-۱۰-۱- بررسی وضعیت عرضه و تقاضای محصول در منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس

۱-۱۰-۲- بررسی وضعیت عرضه و تقاضای انواع محصولات در جهان

۱-۱۰-۳- بررسی وضعیت واردات و صادرات محصول در منطقه


۱-۱۱- برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف

۱-۱۱-۱- تعین قیمت فروش قابل رقابت برای بازار داخل و خارجی برای محصول یا محصولات

۱-۱۱-۲- تعین بهترین حالت برای فروش محصولات به جهت بالابردن درآمد سالیانه کارخانه

۱-۱۱-۳- محاسبه میزان درآمد سالیانه کارخانه۱-۱۲- تحلیل نهایی و جمع بندی ارائه پیشنهادات مطالعات بازار

۱-۱۲-۱ – ارائه پیشنهادات و عوامل توجیه پذیری طرح از نگاه بازار

۱-۱۲-۲- معرفی و پیشنهاد ظرفیت هر یک از محصولات تولیدی بر اساس تقاضای بازار و سود دهی کارخانه


۲- بررسی های فنی

۲-۱- هدف از اجرای طرح

۲-۱-۱- ظرفیت تولید محصول یا محصولات در سال

۲-۱-۲- مشخص نمودن تعداد روز کاری در سال، شیفت کاری در روز

۲-۲- تکنولوژی و فرآیند تولید

روش تولید و نوع فن‌آوری از عوامل بسیار مهمی است که در اجرای صحیح یک طرح از نقش بسزایی برخوردار است. به منظور تولید یک محصول می‌توان از روشهای مختلفی استفاده نمود. انتخاب روش تولید مناسب با توجه به عوامل مختلفی از جمله منابع در دسترس، فرهنگ صنعتی، مهارت‌های موجود و قابلیت یا شرایط لازم جهت جذب فن‌آوری مورد نظر صورت می‌گیرد.


۲-۳- کنترل و کیفیت

– سیستم کنترل کیفیت واحد و رعایت استانداردهای لازم

– ارائه مراحل بازرسی در بخش های مختلف از جمله مواداولیه، محصول، فاضلاب و غیره با ذکر پارامترهای کنترلی هر مرحله

– ارائه لیست تجهیزات مروبط به کنترل و کیفیت محصولات

– بررسی واحدهای مختلف جهت نمونه برداری و نحوه انجام آن


۲-۴- پیش بینی تولید عملی بر اساس راندمان تولید

– پیش‌بینی تولید بر اساس مبانی ظرفیت

– پیش‌بینی تولید بر اساس راندمان کار

– پیش‌بینی تولید بر اساس مهارتهای نیروی انسانی

– پیش‌بینی تولید بر اساس تأمین مواد اولیه

– یش‌بینی تولید بر اساس بازاریابی و سایر عوامل دیگر۲-۵- هزینه های سرمایه گذاری اجرای طرح

در این بخش برآورد هزینه های سرمایه گذاری طرح به تفکیک سرفصل های ذیل انجام می پذیرد.

۲-۵-۱- زمین (برآورد هزینه خرید زمین، هزینه آماده سازی زمین و مشخص نمودن ابعاد زمین و جانمایی طرح در یک کروکی)

۲-۵-۲- محوطه سازی (برآورد احجام خاکبرداری و تسطیح، جدول بندی، خیابان کشی و آسفالت، فضای سبز، دیوار کشی و …)

– نیاز به تسطیح، میزان و هزینه‌های آن

۲-۵-۳- عملیات ساختمانی (لیست ساختمانهای مورد نیاز طرح، نقشه ساختمانی طرح (سایت پلن) در حد مشخص نمودن جانمایی ساختمانهای کارخانه بهمراه مساحت هر یک از قسمتها و مشخصات ساختمانهای مورد نیاز)

۲-۵-۴- ماشین آلات و تجهیزات (لیست ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز به همراه قیمت تجهیزات)

۲-۵-۵- تاسیسات (برآورد برق، آب و سوخت مورد نیاز کارخانه بهمراه لیست کامل کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی شامل پست و ترانسها، روشنایی، کابل ها، فاضلاب، هوای فشرده ، آبرسانی، سوخت رسانی، گرمایش و سرمایش و …)

۲-۵-۶- ماشین آلات و تجهیزات کمکی و آزمایشگاهی

این اقلام شامل وسایل آزمایشگاهها، تجهیزات تعمیرگاهها، کارگاهها، انبارها، و وسایل ایمنی است. همانند سایر اقلام سرمایه‌گذاری لازم است میزان کیفیت مورد نیاز هر یک بررسی شده و برآورد هزینه آن براساس مشخصات، تعداد، پیشنهادات قیمت و استفاده از موارد مشابه صورت می گیرد.

۲-۵-۷- حقوق انشعابات

در این قسمت با توجه به محاسبه برآورد انشعابات آب، برق ، گاز مورد نیاز طرح هزینه هر یک محاسبه می گردد.

۲-۵-۸- وسائط نقلیه

وسائط نقلیه مورد نیاز جهت رفع نیازهای روزمره کارخانه، انتقال مواد و کالا و رفت و آمد کارکنان (در مواقع ضروری) به داخل و خارج کارخانه می‌باشد. ضمن بررسی نوع، تعداد دستگاه، مشخصات، نحوه تأمین، قیمت هر یک، کل هزینه آن برآورد می‌شود.

۲-۶- برنامه زمانبندی اجرای پروژه

– برنامه زمانبندی مصارف وجوه مورد نیاز طرح در طی دوران ساخت کارخانه

– برنامه زمانبندی طرح از شروع تهیه طرح توجیهی و اقدامات اولیه و استارت کامل بهمراه درج تاریخ و مدت زمان اجراء‌

– ارائه گانت چارت جهت برنامه زمانبندی

– پیشنهادات لازم جهت اهداف پروژه۳- بررسی های مالی

۳-۱- پیش بینی نحوه تامین منابع مالی طرح

در این بخش پیش بینی منابع مالی طرح به نسبت آورده سهامداران، تسهیلات ریالی، تسهیلات ارزی ارائه می گردد. همچنین سود تسیلات ارزی و ریالی به شرح ذیل محاسبه می گردد.

– محاسبه نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار

– محاسبه نرخ سود تسهیلات ارزی در مورد طرح‌هایی که در منطقه محروم واقع شده‌اند.

– محاسبه بازپرداخت اقساط تسهیلات پس از بهره‌برداری

– محاسبه دوره زمانی بازپرداخت اقساط تسهیلات بلند مدت و تسهیلات کوتاه مدت


۳-۲- پیش بینی درآمدهای دوران بهره برداری

در این بخش برنامه فروش شرکت و میزان درآمد سالیانه آن در دوران بهره برداری کارخانه بر اساس پیش بینی ظرفیت تولید عملی طرح محاسبه می گردد.


۳-۳- پیش بینی هزینه های دوران بهره برداری

در این قسمت پیش بینی هزینه های تولید از سال بهره برداری تا ۱۰ سال پس از بهره برداری به تفکیک هر یک از سرفصل های اصلی طرح محاسبه می گردد و در نهایت قیمت تمام شده محصول محاسبه می گردد.

۳-۳-۱- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی

۳-۳-۲- حقوق و دستمزد بهمراه تعداد پرسنل مورد نیاز و ارائه چارت سازمانی

۳-۳-۳- هزینه آب ، برق و سوخت سالانه

۳-۳-۴- تعمیر و نگهداری و قطعات یدکی

۳-۳-۵- هزینه اداری و تشکیلاتی و سربار

۳-۳-۶- هزینه استهلاک

۳-۳-۷- هزینه های مالی (سود تسهیلات)


۳-۴- برآورد صورتحساب سود (زیان) دوره بهره برداری

برآورد صورتحساب سود (زیان) دوره بهره برداری باعث می شود مدیران شرکتها، صاحبان سرمایه، بستانکاران و سرمایه گذاران بتوانند از وضع مالی حال و آینده شرکتهای مورد نظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت کنند. صورتحساب سود (زیان) و صورتحساب جریان وجوه نقد در بردارنده داده ها و اعداد و ارقامی است که در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از آنها استفاده می شود.

۵-۳- شاخص ها و نتایج اقتصادی طرح

شامل محاسبه نرخ بازده داخلی IRR ، محاسبه نقطه سربه سری، محاسبه ارزش افزوده خالص و ناخالص داخلی طرح ، محاسبه هزینه های ثابت و متغیر و …۳-۶- کلیه نسبتهای مالی طرح

– نسبت های جاری

– نسبت های پوشش داراییهای ثابت

– نسبت های نقدینگی

– نسبت های ثابت

– نسبت های نیروی مالی

– نسبت های سود آوری۳-۷- بررسی آنالیز حساسیت طرح در حالت های مختلف

۳-۷-۱- بررسی مهمترین نتایج مالی طرح در صورت افزایش ۱۰ درصدی قیمت مواد اولیه

۳-۷-۱- بررسی مهمترین نتایج مالی طرح در صورت افزایش ۱۰ درصدی قیمت فروش محصولات

۳-۷-۱- بررسی مهمترین نتایج مالی طرح در صورت افزایش ۱۰ درصدی قیمت مواد اولیه و قیمت فروش محصولات

۳-۷-۱- بررسی مهمترین نتایج مالی طرح در صورت افزایش ۱۰ درصدی هزینه سرمایه گذاری طرح

نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette