روسیه قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد

روسیه قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد
تیم کشتی فرنگی روسیه قهرمان مسابقات جام جهانی شد.

روسیه قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد