روزنامه جوان: چرا شهید حججی را به نفع آیت‌الله منتظری مصادره می‌کنید؟!

روزنامه جوان: چرا شهید حججی را به نفع آیت‌الله منتظری مصادره می‌کنید؟!

روزنامه جوان: چرا شهید حججی را به نفع آیت‌الله منتظری مصادره می‌کنید؟!