روحانی در ضیافت افطار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران:موفقیت‌های ملت ایران مرهون فداکاری و جهاد در راه خدا است/ پیگیری موضوع بیمه والدین شهدا

روحانی در ضیافت افطار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران:موفقیت‌های ملت ایران مرهون فداکاری و جهاد در راه خدا است/ پیگیری موضوع بیمه والدین شهدا

روحانی در ضیافت افطار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران:موفقیت‌های ملت ایران مرهون فداکاری و جهاد در راه خدا است/ پیگیری موضوع بیمه والدین شهدا