روایت حضرت آیت الله خامنه‌ای از مخالفت لیبرال‌ها و گروهک‌ها با رفراندوم جمهوری اسلامی

روایت حضرت آیت الله خامنه‌ای از مخالفت لیبرال‌ها و گروهک‌ها با رفراندوم جمهوری اسلامی

روایت حضرت آیت الله خامنه‌ای از مخالفت لیبرال‌ها و گروهک‌ها با رفراندوم جمهوری اسلامی