روایت آیت‌الله مصباح یزدی از حضورش در ارتفاعات تهران و مشاهده زنان نقاب زده

روایت آیت‌الله مصباح یزدی از حضورش در ارتفاعات تهران و مشاهده زنان نقاب زده

روایت آیت‌الله مصباح یزدی از حضورش در ارتفاعات تهران و مشاهده زنان نقاب زده