رهبری از درون دل: مدیریت عاشقانه و ارزش محور

مدیریت عاشقانه و ارزش محورگاه به قدری درافکار خود غرق در اعداد و ارقام و دل‌مشغولی‌های روزمره می‌شویم که از جوهره‌ی حیات آدمی، که همان عشق باشد، غافل می‌شویم. پیش‌ترها پیامکی پر مغز و زیبا دریافت کردم که به زیبایی درس عالم، عامل، عاشق بودن را می‌آموزد:
….عارفان علم عاشق می‌شوند….. عشق با دانش متمم می‌شود
تلفیق عشق و عمل و علم، اکسیر مدیران شایسته است. رهبرانی که درونی ژرف دارند، مدیریت را از مدیریت بر خود شروع می‌کنند. بزرگی می‌گوید که دل تنها عضوی است که از مغز فرمان نمی‌برد و سرسپرده تعقل محض نیست. اما شاید زیباتر این باشد که بگوییم، انسانهای شایسته دل و مغز را در اختیار می‌گیرند و میان این دو توازن برقرار می‌کنند. فضلیتهای انسانی مربوط به مغز  نیست و تمام فضایل و خصیصه‌های نیکو در دل جای دارند. همانگونه که بارها نوشته‌ام و خوانده‌اید، رهبری یعنی قدرت نفوذ در دل‌ها و تسخیر قلب‌ها، لذا رهبران شایسته می‌دانندکه کارآمدترین ابزار مدیریت در جهان پیچیده‌ی کنونی، ابزار دل‌افزار است. به معنای آنکه باید از درون قلب خود بر قلب کارکنان مدیریت کنیم. دانش و مهارت لازم است اما اینها تمام ابزار موفقیت نیستند، آن چیزی که آنها را کامل می‌کند عشق و اشتیاق، اطمینان و افتخار است.
یاد سخنی از نلسون ماندلا افتادم که می‌گفت، کوچک باش و عاشق، که عشق خود آیین بزرگ کردنت را می‌داند. پس ما هم به عقل سلیم و هم دل رئوف نیازمندیم. همواره به عنوان یک معلم بازاریابی با این سوال مواجه بوده‌ام که آیا تمام رهبران بالفطره با قلبهای خود مدیریت می‌کنند؟ ” پاسخ اولیه من به این سوال مثبت است، البته با توجه به آنکه رهبری سازمان متفاوت از رهبری در ذات است. حال فرصتی دست داده که باز دست به قلم شوم و نکانی را پیرامون چگونگی رهبری از درون دل به خودم و همراهان یادآور شوم. گمان می‌کنم که رهبری برآمده از قلب است و لاجرم آنچه از دل برآید بر دل نشیند.  اما شاید این نکته در بعضی از سازمانهای ایرانی مغفول باشد. به هر جهت توجهتان را به نکات زیر جلب  می‌کنم.

رهبری از درون چه معنایی دارد و مراحل دستیابی به آن کدام است؟

گام اول: ارزشها
رهبری از درون دل، به معنای در اختیار گرفتن افکار، باورها، و اعمال قلب و ذهن است. زمانی که قدرت مدیریت از درون افراد بجوشد، تصمیمات آنها انعکاسی از همراستا بودن معیارها و ارزشهای درونی با اعمال و اقدامات بیرونی ایشان خواهد بود. باورهای کلیدی انسانها، سرمشق زندگی آنها را دیکته می‌کند و زندگی ما تداعی‌گر ارزشها ومعیارهای درونی‌مان است. ارزشهایی که سبک و سیاق رهبری و مدیریت افراد را مشخص می‌کنند. زمانی که ما باورهای کلیدی داشته باشیم، یاد می‌گیریم که چگونه از درون رشد کنیم و نمود بیرونی موجهی بیابیم. همسو بودن چشم‌اندار، اهداف و ارزشها؛ موجب اعتمادآفرینی می‌شود.
بنابراین به طور خلاصه، رهبری از درون دل، به معنای رهبری پدیده‌های بیرونی از طریق تناسب عناصر درونی انسان است. رهبری از درون دل، متمرکز بر قلب است، و سرآغاز آن از ارزشهای منحصربه فرد ما است. ارزشها موجب می‌شوند تا افراد ایستادگی پای باورهای خود را بیاموزند و این مهم، اعتماد متقابل و نفوذ بیشتر در لایه‌های پیدا و پنهان سازمان را موجب می‌شود.
چگونه از درون دل مدیریت کنیم؟؛ گام اول ارزشها است.
بقای آینده‌ی کسب وکارها متعلق به سازمان‌هایی ارزش‌محور خواهد بود که در فضای جهانی شده، متشکل از مشتری‌، بازار، رقابت و فناوری، رقابت می‌کنند. لذا موفقیت آتی، از آن سازمانهای متکی بر قابلیت‌های درونی و سازمانهای یادگیرنده خواهد بود. این مهم لزوم انسجام درونی،  و تفاهم و اعتماد متقابل بیشتر در سازمانها را ایجاب می‌کند، که بسترهای آن باید توسط مدیریت سازمان فراهم می‌شود. مدیریت از طریق ارزش‌ها، رویکردی اخلاقی و انسانی است که روایتی ماجراجویانه از سفر از سازمانهای سنتی و از هم‌گسیخته به سازمانهای پویا مسنجم را نقل می‌کند. مدیریت از طریق ارزشها مستلزم سه گام اساسی است:
•    شفاف‌سازی ماموریت و رسالت سازمان
•    نهادینه کردن ارزشها و ماموریت سازمان در جان و دل کارکنان
•    همسوسازی اقدامات روزمره با ارزشها

مدیریت ازطریق ارزشها وابسته به آن است که سازمانها بتوانند شایستگی‌های محوری خود را یافته و خویش را ملزم به پیشرفت دائمی و ارزش‌آفرینی مستمر بدانند. از طرفی این روش مدیریتی ضرورت طنین‌انداز شدن صدای مشتری در فرآیندهای سازمانی را ایجاب می‌کند. مدیران ارزش محور، همراه دوشادوش کارکنان خود، به ارزشهای سازمان دست می‌یابند و لذا این ارزشها را تحمیل نمی‌کنند. در واقع در این رویکرد، رییس حقیقی همان ارزشهای برگزیده هستند و البته شروع این فرآیند از راس سازمان است. لذا این مدیران باید به دل افزار مجهز باشند و تغییر را درکانون فرهنگ  سازمانی قرار دهند. رهبران واقعی کسب‌وکار، قدرت خود را نه از جایگاه شغلی‌شان، بلکه از ارزشهای قلبی‌شان بدست می‌آورند. گفتنی است که ارزشهای محوری سازمان غیر قابل مذاکره هستند، اما می‌توان با یادگیری روزآمد درآنها اصلاح بهبود ایجاد کرد. در این میان رعایت چند نکته توصیه می‌شود:

گام دوم:  براساس ندای درون و بینش روشن خود عمل کنیم
توجه به درون‌نگری و ژرف اندیشی، شاخصه‌ای اساسی در مدیران کارآمد است. سفربه قلب و ذهن، ماجراجویانه‌ترین و طویل‌ترین سفر آدمیان است و همگی ما به ناچار باید رهسپار این سفر شویم، تا از احساسات خود آگاهی یابیم و بتوانیم مدیریتی صحیح بر خویشتن و هیجاناتمان داشته باشیم. عمل کردن براساس قلبی مطمئن، موجب می‌شود تا از عادات ناپسند و مخرب ونیز تعلقات ودل مشغولی‌ها رهایی یافته و به رشد معنوی برسیم. رهبران دل، قدرت خود را از اتحاد میان شخصیت و روح خود بدست می‌آورند و قادر هستند تا احساسات خود را به نحو مطلوبی پردازش کرده و همواره با انرژی خالص وشفابخش فعالیت کنند.
بزرگی می گوید: درک افسانه شخصی آدمیان، در گرو شنیدن ندای درون و گوش سپردن به سخن دل است. درون نگری وسفر به ژرفای روح، موجب می‌شود تا انسانها معنایی دوباره از حیات یافته و بر توانمندیهای خود تسلط یابند. آنها با سرکشی مداوم به قلب خود، زبان دل و جان خود را می‌گشایند و طعم خوش زندگی در لحظه را می‌چشند و به دیگران میچشانند. آنها به ارزش‌های آموخته شده و یا هنجارهای اجتماعی که از بیرون تحمیل می‌شوند احترام می‌گذارند، اما قادر هستند تا دنیایی جدید خلق کرده و مسیرهای نرفته  را پیش روی دیگران و خود قرار دهند.  پیروی از ندای درون و گوش سپردن به آوای دل، اثرات شگرفی دارد و از سرسپرده شدن به ملاحظات اجتماعی جلوگیری می‌کند. رهبران توانمند به شکل مثبتی هنجارشکن هستند و شور و شوقی وصف ناپذیر را به سازمان تزریق می‌کنند، چرا که قلبی پرهیاهیو و در عین حال آرام دارند.

•    همواره به دیگران احترام بگذاریم
ما از طریق احترام به دیگران، احترام آنها نسبت به خویش را جلب می‌کنیم. لذا احترام جاده‌ای دوسویه است. احترام به حقوق و شخصیت انسانی شهروندان سازمانی (کارکنان و مشتریان)، همواره مورد تاکید مدیران و رهبران برجسته سازمانی است. افرادی که به دیگران احترام نمی‌گذارند، گویی که قادر به درک ارزش وجودی آنها نیستند و لذا چنین کسانی از نفوذ و تاثیرگذاری اندکی برخوردارند. احترام به خود، دیگر شاخصه‌ی مدیران شایسته است. چرا که این مدیران، ضمن شناخت ویژگی‌های مثبت خویش، به جای غرق شدن در ناتوانایی‌ها و درماندگی‌های آموخته شده، بر توانایی‌ها وشایستگی‌های خود تمرکز دارند.

گام سوم: باورها
به قول بزرگی، زمانی که پیروزی با باورهای ما همخوان نباشد، آن وقت موفقیت می‌تواند مانعی بزرگ باشد. اقدام بر اساس باورها، به معنای یافتن توانمندیها و قدرت درونی است. وقتی که باورهایمان را در بوته آزمایش می‌گذاریم، یاد می‌گیریم که چگونه از درون ریشه بزنیم و رشد کنیم. ضمن آنکه مدیران باورمند قادرند تا بر باورهای سازمان نیز مدیریت کنند. بروز باور در میان کارکنان و تقویت  تعهد و اعتماد آنان، موجب میشود تا سازمان مرزهای خودباوری، دانش مداری، اعتبار و خوشنامی، انعطاف‌پذیری و نیز آینده‌نگری را فتح کنند. محققان بسیاری نیز قدرت باور را در مطالعات خود مورد تاکید قرار داده‌اند. در یک مطالعه روی ورزشکاران وزنه بردار، پس از افزودن ۵ کیلوگرم به رکورد قبلی وزنه بردار، محققان از ورزشکار خواستند تا رکودی تازه ثبت کند. اما وزنه‌بردار موفق به انجام این کار نشد. در آزمایش بعدی، دانشمندان از او خواستند تا وزنه‌ای را که ۵ کیلوگرم از رکورد قبلی او کمتر است را امتحان کند و این بار مشاهده شد که او توانست وزنه را بالای سر ببرد. جالب آنکه محققان اطلاعات غلطی را به ورزشکار داده بودند. او در مرحله اول نتوانسته بود وزنه‌ای را که در واقع ۵ کیلوگرم از رکورد قبلی او کمتر بود بالای سر ببرد، حال آنکه قدرت باور در مرحله دوم، موجب شد تا او در حرکت دوم حتی ۵ کیلو گرم بیش از میزان رکورد خود را بزند.

رهبری از درون دل گامهای دیگری نیز دارد از جمله:
•    هدف (تلفیق شایستگی‌ها و توانمندیهای منحصر به فرد درونی با ارزشها)
•    چشم‌انداز (که دلیل زندگی است و مقصود ازآن امیدها وآرزوها  و نیز دید آینده‌نگر و چیزهایی است که میخواهیم بدانها دست یابیم. رسالت یا ماموریت، پاسخگویی چیستی، چشم‌انداز پاسخگوی چگونگی ، و باورهای کلیدی پاسخگوی چرایی هستند)
•    ماموریت یا رسالت( که برآمده از ترکیبی از مغزافزار و دل افزار است).
•    و نهایتاً گام آخر که بیانگیر روشها یا چگونگی دستیابی به موفقیت است.
رهبران و مدیران شایسته، همواره کارکنان را با چیستی/ چرایی/ و چگونگی درگیر می‌سازند؛ تا سازمانی منسجم، هدفمند و ارزش محور بوجودآوردند.

نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

1 thought on “رهبری از درون دل: مدیریت عاشقانه و ارزش محور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette