رقابت شهرهای بزرگ اروپا برای جذب شرکت‌های خارج شده از لندن پس از برگزیت

رقابت شهرهای بزرگ اروپا برای جذب شرکت‌های خارج شده از لندن پس از برگزیت
بریتانیا سه روز قبل رسما روند خروج خود از اتحادیه اروپا را آغاز کرد و ایجاد تغییر در مرکز فعالیتهای بانکها و شرکتهای بزرگ از لندن به نقاط دیگر اروپا نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

رقابت شهرهای بزرگ اروپا برای جذب شرکت‌های خارج شده از لندن پس از برگزیت