رقابت اصلی در انتخابات میان این دو نفر است: روحانی و رئیسی

رقابت اصلی در انتخابات میان این دو نفر است: روحانی و رئیسی
اصولگرایان ایران سعی دارند برای حسن روحانی چالش جدی ایجاد کنند. ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران به پایان رسید. پیروزی روحانی در انتخابات چندان راحت به نظر نمی رسد. هفته گذشته بعد از دو ماه گمانه زنی درنهایت ابراهیم رییسی کاندیداتوری خودرا اعلام کرد.

رقابت اصلی در انتخابات میان این دو نفر است: روحانی و رئیسی