رشد 8درصدی تولید در ایران خودرو

رشد 8درصدی تولید در ایران خودرو
اين رشد توليد به همت و تلاش جهادگران عرصه توليد درحالي بدست آمدكه با توجه به حادثه آتش سوزي در يكي از شركت هاي تامين كننده قطعات در اواخر ارديبهشت ماه نه تنها خللي در آهنگ توليدايران خودرو رخ نداد بلكه شتاب هم گرفت واين روند ادامه دارد.

رشد 8درصدی تولید در ایران خودرو