راز سبیل گذاشتن مقامات ترکیه ای چیست؟ +تصاویر

راز سبیل گذاشتن مقامات ترکیه ای چیست؟ +تصاویر
تمامی مردان سیاسی از وزرا و مشاوران گرفته تا محافظان آنکارا به تازگی سبیل گذاشته اند! اما به راستی چه رازی در ان نهفته است؟! به گزارش ایلنا ، پایگاه «هافینگتون‌پست» راز این مطلب را به نقل از «محمد جیت» نویسنده روزنامه «ینی‌شفق» نزدیک به دولت اردوغان افشا کرد. وی…

راز سبیل گذاشتن مقامات ترکیه ای چیست؟ +تصاویر