رابطه گرم شدن زمین با کوتاه شدن قد انسان ها

رابطه گرم شدن زمین با کوتاه شدن قد انسان ها
تحقیقات جدید دانشمندان نشان می دهد که گرم شدن تدریجی زمین می تواند باعث کوتاه شدن قد انسان ها در سال های اینده شود! به گزارش ایسنا،نتایج بررسی‌های جدید حاکی از آن است که پستانداران در گذشته با کوچک شدن به این گرمای شدید پاسخ داده‌اند. محققان اظهار کردند: در…

رابطه گرم شدن زمین با کوتاه شدن قد انسان ها